Công ty TNHH Quốc Tế Thủy Động Lực Thuy Dong Luc International Co., Ltd
Địa chỉ: 205/30 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 62 671 225 - Fax: (84.8) 62 671 224
Email: neil0517.hcp@gmail.com